Əmək haqqının minimum həddi – Азербайд

  • Yanvar 2020-da etibarlı
  • Məbləğlər Yeni Manat Azərbaycan (ман).

Aylıq
Milli Minimum əmək haqqı
Sep 01, 2019 -dən təsirli minimum əmək haqqı.
 250.00

İş saatları

  • Həftədə gün müəyyənləşdi: 5.0
  • Həftədə saat: 40
  • Месячная зарплата работника, отработавшего месячную норму рабочего времени и выполнившего трудовую функцию, не может быть меньше установленного государством размера минимальной зарплаты. В соответствии со статьей 89 ТК АР продолжительность дневной нормы рабочего времени не может быть более 8 часов. Продолжительность нормы рабочего времени в неделю не может быть более 40 часов.

Mənbələr

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики «О повышении минимальной ежемесячной заработной платы» от 21 января 2017 года

Daha ətraflı məlumatı aşağıdakı ünvana əldə edə bilərsiniz

loading...
Loading...