Yanvar-may 2013 orta əmək haqqı – 408,8 manat

2013-cü ilin yanvar-may aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqı 408,8 manat təşkil etmiş, keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 6,8 faiz artmışdır.

2013-cü ilin yanvar-may aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqı 408,8 manat təşkil etmiş, keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 6,8 faiz artmışdır.

Digər fəaliyyət növləri ilə müqayisədə mədənçıxarma sənayesində, maliyyə və sığorta fəaliyyətində, informasiya və rabitədə, peşə, elmi və texniki fəaliyyət sahəsində, tikintidə, inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi sahəsində orta aylıq nominal əmək haqqı daha yüksək olmuşdur.

Bəs sizin maaşınız ölkədəkindən azdır ya çoxdur? İş haqqında Sorğunu doldurun və eyni peşə sahiblərinin nə qədər qazandığını öyrənin

2013-cü il iyunun 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1480,0 min nəfər olmuş və onlardan 896,2 min nəfəri iqtisadiyyatın dövlət bölməsində, 583,8 min nəfəri isə qeyri-dövlət bölməsində fəaliyyət göstərmişdir.

Muzdla işləyənlərin 23,0 faizi təhsildə, 18,9 faizi ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahəsində, 12,2 faizi sənayedə, 8,8 faizi əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsində, 6,8 faizi tikintidə, 4,9 faizi nəqliyyat və anbar təsərrüfatında, 3,7 faizi peşə, elmi və texniki fəaliyyət sahəsində, 2,8 faizi kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sahəsində, 1,8 faizi informasiya və rabitə sahəsində və 17,1 faizi iqtisadiyyatın digər sahələrində məşğul olmuşlar.

loading...
Loading...