Ugura aparan yol - ZAMANI İDARƏETMƏ MƏHARƏTİ

Əgər zamanın sizə işləməsini istəyirsinizsə:Tıklayın! Oxuyun! Reallaşdırın!

 

Vaxtı gün ərzində adətən necə sərf etdiyinizi

qiymətləndirin; hansı işləri gördükdə onu boşuna itirdiyinizi müəyyənləşdirin; vaxtı necə istifadə etdiyiniz haqda tam təəsürat əldə etmək üçün işlərinizi yazılı qeyd edin.

Məqsədləri təyin edin və onları vacibliyinə görə sıralayın.

Gün və yaxın gələcək ərzində görəcəyiniz işləri vacibliyinə görə sıralayın (məsələn, gününüzün qeydlərini səhər saat 7-dən axşam 11-dək aparın. İş həftənizi analiz edib, onu zamanla daha məhsuldar edə biləcəksiniz).

Çalışın gündəliyiniz daha çevik olsun, həddini aşmayın.

İş vaxtınızı 2-3 saatlıq bloklara bölün. Beləliklə, siz diqqətinizi müəyyən iş üzərində cəmləşdirə biləcəksiniz.

Fasilələrə yol verməyin; çalışın iş zamanı sizə maneəçilik törədilməsin.

İş yerinizi düzgün təşkil edin.

Sənədlərlə işin daha tez getməsi üçün işi dərhal və vacibliyinə görə yerinə yetirin.

“Yox” deməyi öyrənin.

İki işi eyni zamanda yerinə yetirməyin.

 Sürətlə yadda saxlamaq, anlamaq, oxumaq qabiliyyətinizi inkişaf etdirin.

Vaxtı nə dərəcədə səmərəli istifadə etdiyinizə diqqət yetirin.

 

03.01.2010
qazancim.az

                    75 AZN qazanmaq istəyirsən?

 

loading...
Loading...